top of page

WELCOME TO VANDERKLOOF

Vanderkloof is a quaint little town in the Northern Cape province of South Africa.  It is located on the Orange River and near the Rolfontein Nature ReserveThe District is called Pixley ka Seme and it falls under the Renosterberg Municipality. The village is on the site of the Vanderkloof Dam.

FOLLOW VANDERKLOOF ON FACEBOOK

  • Facebook

VANDERKLOOF ACTIVITIES

SUGARBUSH ADVENTURES.png

HOLIDAY HOUSES TO LET IN VANDERKLOOF

HOUSE 1.png
HOUSE 2.png

VANDERKLOOF MAP

IMPORTANT NUMBERS

SAPS VANDERKLOOF - 053 664 0231 / 053 664 0239

CRIME STOP - 08600 10111

CRIME STOP ANONYMOUS SMS LINE - 32211

CHILDLINE - 0800 05 55 55

MISSING PERSONS OR CHILDREN - 072 214 7439 / 083 378 4882 

​PETRUSVILLE PERIODICAL COURT - 053 665 0006

VANDERKLOOF PHARMACY - 053 664 0072

DOCTOR JA LIEBENBERG, PETRUSVILLE - 053 663 0599

KEURTJIEKLOOF MUNICIPAL CLINIC, VANDERKLOOF - 053 664 0030

PETRUSVILLE MUNICIPAL CLINIC - 053 663 0036

AMBULANCE, CARE 4 YOU SERVICE - 066 435 2437 / 082 447 7048

R. BREDENKAMP, PHYSIOTHERAPIST - 082 774 7609

VANDERKLOOF POWER STATION, ESKOM - 053 664 0002

RENOSTERBERG LOCAL MUNICIPALITY, 555 School Street, Petrusville - 053 663 0041

VANDERKLOOF POSTOFFICE - 053 604 0068

ROLFONTEIN NATURE RESERVE - 053 664 0900

VANDERKLOOF VEILIGHEIDS FORUM.jpeg

VANDERKLOOF COMMUNITY SAFETY FORUM (VCSF)
We serve as the eyes and ears of the Vanderkloof Sector 1 community to safeguard the community and their property,
to manage crime prevention and to discourage crime in the area.
Secondly to establish an emergency response to assist the SAPS in the event of a state of disaster or anarchy.
We achieve this by structured watch/patrol activities which fall under the ambit of VDK Community Police Forum and existing laws and regulations.


VANDERKLOOF GEMEENSKAP VEILIGHEID FORUM (VGVF)
Ons dien as die oë en ore van die Vanderkloof Sektor 1 gemeenskap om die gemeenskap en hul eiendom te beskerm,
om misdaadvoorkoming te bestuur en misdaad in die omgewing te ontmoedig.
Tweedens om 'n noodreaksie op te stel om die SAPD te help in die geval van 'n ramp of anargie.
Ons bereik dit deur gestruktureerde waak/patrollie aktiwiteite wat onder die raamwerk van die VDK Community Police Forum en bestaande wette en regulasies val.

NICO - 066 297 0933 / DANIEL - 082 300 7259 

THIS WEBSITE IS PROUDLY DESIGNED AND MAINTAINED BY GHVI

GHVI ADVERTENSIE.png
  • Facebook
bottom of page